ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (อ่าน 3) 02 มิ.ย. 66
ประกาศวันหยุดทำการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 (อ่าน 86) 26 เม.ย. 66
ประกาศฯ การรับเงินฝากจากสมาชิก (อ่าน 101) 23 ก.พ. 66
22ก.พ.2566 ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่2/2566 (อ่าน 56) 22 ก.พ. 66
ประกาศฯ ผลการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ (อ่าน 88) 07 ก.พ. 66
รายงานประจำปี 2565 (อ่าน 82) 25 ม.ค. 66
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (อ่าน 88) 15 ธ.ค. 65
ประกาศฯ รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 (อ่าน 123) 15 ธ.ค. 65
ประกาศฯ รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ (อ่าน 143) 29 พ.ย. 65
ประกาศฯ รับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 (อ่าน 163) 29 พ.ย. 65
ประกาศฯ เรื่องทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 138) 23 พ.ย. 65
สส.สท.ประกาศเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) สำหรับปีบัญชี 2566 (อ่าน 105) 03 พ.ย. 65
สส.ชสอ. แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2566 และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าไม่พอจ่าย (อ่าน 158) 03 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. สำหรับปี 2566 (อ่าน 119) 03 พ.ย. 65
ประกาศรับสมัครสมาชิก สส.สท. (อ่าน 139) 03 พ.ย. 65
สสอค.ชี้แจงการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ประจำปี 2566 และการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพิ่มเติม ประจำปี 2565 (อ่าน 166) 29 ก.ย. 65
ประกาศเรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร สำหรับปี2565 (อ่าน 103) 26 ก.ย. 65
การกู้สามัญเพื่อสวัสดิการเงินปันผล (อ่าน 152) 26 ก.ย. 65
ดาวโหลดเอกสารแบบฟอร์ ได้ที่ไอคอนแถบทางขวา "ดาวโหลดไฟล์ เอกสาร" (อ่าน 142) 13 ส.ค. 65
ปรับปรุงคุณสมบัติผู้กู้สวัสดิการ สสอค. และ สส.ชสอ. (อ่าน 210) 24 มิ.ย. 65
การกู้สามัญสวัสดิการ สสอค.และ สส.ชสอ. (อ่าน 403) 26 เม.ย. 65