ภาพกิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 27 วันที่ 24 มิ.ย.2565 โดย ผอ.ดร.สุรินทร์ สำลี เป็นประธาน / ที่ประชุมได้มีการสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ การเสนอแผนกลยุทธ และ มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้ว คือ (1) เงินกู้สามัญฌาปนกิจสงเคราห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ให้สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนชำระ 150 งวด หรือ ขอยกเว้นชำระเงินต้นก็ได้ (2) เงินกู้สามัญฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) กู้ได้ไม่เกิน 400,000 บาท ผ่อนชำระ 150 งวด หรือ ขอยกเว้นชำระเงินต้นก็ได้ (3) ปรับโครงสร้างหนี้ออกไปอีกแต่ไม่เกิน 360 งวด เงื่อนไขตามหลักประกันเงินกู้ และมาตรการอื่นๆ กำลังจัดทำระเบียบ ก็คือ (4) เงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ 400,000 บาท และ (5) ขอยกเว้นชำระเงินต้นชั่วคราว
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2565,18:55   อ่าน 285 ครั้ง