อัตราดอกเบี้ย
ประกาศฯ เรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก สำหรับนิติบุคคล ฉบับที่ 6/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 165.6 KB
ประกาศฯ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ ฉบับที่ 5/2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.49 KB